De flesta lite äldre trähus, och även modernare, har någon form av problem med husmögel. Väldigt få hus är helt fria. Små mängder utgör ingen direkt fara för oss, men det är de små mängderna som växer till sig samt blir stora mängder, samt det är de stora mängderna som är farliga. Man ska inte acceptera att det finns synligt mögel inne eller att det finns en tillstymmelse till lukt av mögel.

Det finns en rad bekymmer som är förhållandevis relaterade till varandra och som i lekmannaspråk sammanfattas som ’sjuka hus’. Bland de ’sjukdomar’ som ett trähus kan drabbas av återfinns angrepp av alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp. Det som är farligast ur en hälsosynpunkt är möglet.

Mögel skänker upphov till dålig lukt, lukten är en aning stickande samt doftar en aning som en bag med träningskläder som inte packats ur på två dagar, det vill säga inte särskilt angenäm. Mögel kan ge upphov till allergier och astma, ögon- samt hudproblem, nervproblem, allergi samt till och med kräfta. I enlighet med studier från ett par stora amerikanska universitet så kan oerhört höga nivåer av mögel ge källa till “skador och funktionsrubbningar av organ samt system”.

Enligt dessa vetenskapsmän så finns en samband mellan exponering för mögelgiftet mykotoxiner samt okontrollerade blödningar. Som ett resultat kan det för vuxna innebära att man med frekvens börja blöda näsblod utan vidare. För baby, som är långt mycket mer känsliga, så kan det istället handla om lungblödningar och det hävdas att det till samt med förekommit dödsfall till effekt av mykotoxiner.

Om man har bekymmer med husmögel inomhus så bör man bums genomföra en mögelsanering. Det första som bör göras är att leta opp alla mögelangrepp som finns i huset. Det enklaste sättet att hitta alla punkter är att hyra in en fackman med en så kallad mögelhund som söker igenom hela fastigheten. Hunden har så pass känsligt luktsinne att den känner och hittar alla anfall som finns.

Nästa steg är att avgöra hurdan allvarligt angreppet är i praktiken samt således kunna bedöma vad som behöver göras för att bekämpa det. I lindrigare fall samt om det är i ett avskilt plats som har stor förmåga för att utsättas, typ utrymme under hus, badrum eller vind, samt om det kan relateras till fukt, så brukar det fungera att blott ställa in en luftavfuktare i utrymmet som sänker luftfuktigheten. Man kan även begagna en så kallad fotokatalysator som totalt enkelt suger in luften i apparaten samt strålar den med UVC.

Men om problemet är värre samt har spritt sig till andra utrymmen förutom de ovan nämnda måste man ta in experter som till exempel Anticimex så de får genomföra en fullgod mögelsanering. Detta kan betyda att de kommer öppna opp väggar och hustak om dessa är angripna och dessutom används ofta vad som kallas en fogger, eller rökmaskin, som kommer till i alla skrymslen och hörn i ett hus. Rökmaskinen använder en saneringsvätska menad för exakt borttagning av husmögel som avdunsta samt pressas med övertryck in i alla skrymslen samt vrår för att få bort problemet med mögel.