Ett av de mest jobbiga problemen för svenska villaägare under sommarmånaderna samt semestern är hurdan man kan få dän mossa från sin i annat perfekta gräsmatta. Fler än en svordom har hört i semesteridyller över hur denna icke-gudomliga skapelse år efter år kommer tillbaka och förstör den eljest så välskötta gräsmattan. Och hur kan det anlända sig att gräset är så perfekt på golfbanan trots att de minsann bör ha samma bekymmer?

Men det är inte blott i gräsmattan som det växer mossa, oxå om man oftast inte kollar och bryr sig om något övrigt ställe. Det är i själva verket den mossa som växer i gräsmattan som innebär åtminstone problem, alternativt i alla fall fara för ens bo. Det är de mossor samt ibland lavar som växer runt omkring och som påväxt på huset och direkt mot betong som minsann består ett reellt problem. Dessa mossor brukar oftast inte störa så mycket, men de drar till sig fukt, samt väta samt mögel kommer hand i hand. Mögel leder i många fall till värre bekymmer som kan alstra behov av att förbättra.

För att få bort mossa i gräsmattan finns ett par enkla och inte allt för dyra trick. Tumregeln för mossa är att ju mindre gräset trivs ju bättre trivs mossan och vice versa. Man bör därför i så stor utsträckning som genomförbart prova få gräset att trivas och växa. Rent kemiskt så beror mossväxt mestadels på att pH-värdet i jorden samt gräsets direkta omgivning sjunker under den optimala pH-nivån 6.5 till 7.

Man kan använda sig av bland annat Mossa GTI alternativt Weibulls Mossa som säljs i stor utsträckning. Problemet med dessa medel är att de är ganska dyra samt i många fall så skadar de jorden i gräsmattan vilket i sin tur påverkar grundvattnet. Sedan finns det något som heter järnsulfat som inte är allt för kostsam beroende på i vilket format man köper det. Man kan nämligen köpa det som bekämpningsmedel och det beskattas då högt, eller så kan man köpa det som svinfoder samt det har då en mycket lägre beskattning. Resultatet är att svinfodret är nästan hälften så kostsam.

Järnsulfatet dödar väldigt snabbt mossan som svartnar inom loppet av några timmar från att ha lagt på det. Problemet med järnsulfat är att det ger källa försurning av jorden vilket inte är särskilt miljövänligt oh hållbart i längden för en kry samt vacker gräsmatta. Min personliga favorit är men kalk. Kalk är enormt kap att anskaffa då man kan få tag på det i storsäck som räcker väldigt lång tid. Man sprider det över hela gräsmattan och detta kommer praktiskt sätt att bättra pH-nivån i gräsmattan och ge energi till gräset som på så sätt kommer att kunna preja undan mossan. Det bästa av allt är att kalk överhuvudtaget inte skadar miljön. När kalken når ned till grundvattnet så ger det inte källa till någon förorening utan fungerar framför som för att motverka försurning av vattnet.

Det finns en nackdel med kalk samt det är just att resultatet inte är direkt. Man måste ha tålamod samt med plan mellanrum sprida ut mer kalk, men i det långa loppet så är kalk det bästa sättet att få bort mossa.