Vi drabbas alla av lite småsmutsiga husfasader då och då. Kanske inte så onormalt, som allt annat i våra dagliga liv, bil, båt, golv, hustak, sommarstuga, så blir även våra fasader smutsiga. Många antar dock att husets husfasader inte blir smutsiga, det kan åtminstone verka så, för fler än en har man sett med riktigt avskyvärt smutsiga fasader. Smutsen på fasaderna är dock lite avvikande än det vi är vana på bilen, båten samt i hemmet. Den är absolut inte damm, utan framför en korsning av vad vi hittar på bilen samt båten och futtig annat. Det är mestadels sand, mull och organiska material som letar sig till fasaden. Även föroreningar i luften sätter sig på fasaden.

Men den stora skillnaden är vad det kan bli av denna smuts på en framsida och som mestadels inte sker med bilen alternativt båten. På fasaden och runt omkring källaren, grunden och andra ytor av betong med lite halvtaskig dränage kan alger, lavar, mossa, mögel samt till samt med hussvamp anträda expandera. Samt detta kan anföra till allvarligare bekymmer än bara estetiska.

Hurdan ska man då rengöra sina fasader?

Här kommer ett par enkla tips på hur man kan rengöra sina husfasader. Det finns i själva verket i grund samt oduglig tre metoder för att tvätta husfasader som beskrivs nedom. För att kunna effektuera dem behöver man följande rekommenderade utrustning: tvättborste, piassavakvast, målartvätt, tvättmedel, stege, regnställ, stövlar, gummihandskar och en lång vattenslang för att komma åt överallt.

1. Den flest “primitiva” metoden är med vattenslang samt piassavakvast samt borsta, skrubba, skrubba. Det är rätt så krävande, men ger ett rätt så bra resultat. Det rekommenderas att man gör det jämnt, säg en gång om året för att hålla fasaden ren. Den största fördelen är att den här metoden är enormt bra för miljön.
2. Om man vill gå på det hårdare ska man använda någon form av rengöringsmedel som man blandar vattnet med. Detta ger fördelen att man bara behöver göra åter behandlingen vartannat år ungefär, men det påverkar miljön lite mer. Så här gör man enklast:
a. Vattna fasaden med en vanlig vattenslang (inte högtryckstvätten)
b. Spruta på rengöringsmedlet med en trädgårdsspruta
c. Och sedan skrubba, borsta, borsta med en trädgårdsborste
d. Spruta sedan av med vanlig vattenslang, nerifrån och upp.
3. Om det är målning som ska göras måste man feja på djupet. Man rekommenderas att följa följande instruktioner:
a. Fukta fasaden med en vanlig vattenslang
b. Spruta på målartvätt på fasaden med en trädgårdsspruta
c. Samt borsta sedan med en trädgårdsborste
d. Skölj av med en vanlig vattenslang, nerifrån och opp.
e. Lämna fasaden ifred så den kan torka, ju längre desto bättre, helst uppåt 2 veckor för att vara riktigt säker.

Har man även problem med alger, mossa, lavar, hussvamp eller mögel så skall man innan man tvättar fasaden bearbeta den med behandlingsmedel i synnerhet avsett för dessa problem samt sedan tvätta sina fasader som beskrivet ovan.