Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för timmer för att förebygga attacker som uppkommer av insekter, svampar, fukt och mögel.

Mögel- samt insektsskydd

Timmer har en kännetecken som är väldigt egen, timmer är varmt samt organiskt. Trä har en charm som ingenting övrigt material egentligen har samt det gör det unikt. Men trä måste skyddas, då det är organiskt är det naket för en rad med hot som man vill undvika. Framför allt handlar det om mögel, svamp och insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt skydd utan att påverka dess utseende.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att skydda mot svampar och insektsangrepp. Väta, som allmänt erhålla i badrum, utrymme under hus samt andra utrymmen med bristfällig dränage alternativt där vatten utsätter naken betong samt kakel, är den principiella anledningen till att trä förmultnar samt möjliggör för mögel att börja expandera. Det är oxå denna fukt som trä naturligt stå sig som Boracol utnyttjar för att fullt ut kunna penetrera träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran tränga in i träet och så på sätt långsiktigt kunna beskydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv substans som kontinuerligt tränger in samt skyddar träet, även om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar bokstavlig talat ut om träet torkar vilket kan skapa bekymmer. Utemöbler i trädgården brukar exempelvis ofta stå ute hela sommaren i både sol samt regn. Det här är en miljö där de utsätts för både väta och torka. Det samma gäller också trädäck på båtar som går från torrt till vått under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det dessutom fungerar på andra icke-organiska ytor som till exempel sten samt betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt användning i behörighetsklass ett par samt för enskild bruk i behörighetsklass tre. Det finns två typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att använda för att bekämpa bakterie- samt mögelangrepp både inne och utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att begagna mot röta som uppstår i anknytning med fuktskador både inomhus samt utomhus, till exempel ruta, träfasader, takstolar och bjälkar, samt mot svampangrepp och insekter som angriper trä. Även om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte ger källa till varken cancer eller allergier.

Boracol skänker ett långvarigt och bra beskydd som motverkar samt dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt äkta hussvamp), alg- samt insektsangrepp. Boracol kan oxå användas som för att “bota” en yta som redan blivit attackerad av svamp, röta alternativt insekter. Det är högst rekommenderat att begagna Boracol för tak, golv och bärande struktur som är tillverkat av trä; bjälkar samt dörrar samt ruta. Boracol är dessutom luktfri, ofärgad, icke-brandfarlig och lätt att lägga på på både gamla och nya ytor.