Häromdagen när det var dags att ta ut sommarmöblerna och få igång grillen samt allmänt börja med vårens samt sommarens uteaktiviteter, jag känner till att jag är sent ute, så tittade jag abrupt att min framsida på huset har börjat få antydning till annorlunda typer av angrepp. I och med att jag har varit upptagen hela hösten, vintern och våren med andra projekt än de som är relaterade till trädgården så har jag helt inte sett vad som har hänt. Jag började undersöka lite närmare vad det verkligen var som satt på fasaden. Det visade sig vara en mix av mossa och lavar samt på några få punkter, där det var som fuktigast, hade det börjat mögla litet granna.

Nåväl, jag tänkte direkt att detta inte kan vara bra för fasaden så jag började kolla hur det verkligen ligger till. Det visade sig att lavar i sig är i stort sätt ofarligt för huset. Lavar brukar normalt vara ett bra tecken på att luften inte förorenad, vilket gjorde jag glad. Det endaste problemet med lavar, kom jag fram till, är att det inte ser så värst angenäm ut, men eljest inga bekymmer.

Mossan i sig är inte heller så särskilt farligt, men man ska vara lite försiktigare med mossan då denna om den befinner sig på ett ort med mycket bevaka, art i närheten av grund, utrymme under hus eller annan yta av betong med dålig dränage, så det omsider leda till problem med mögel. Det som men till en början gjorde jag lite bortkommen var att jag läste att problem med mossa oftast erhålla när luften är förorenad. Senare så förstod jag att det var en modifiering av sanningen utan att det framför att mossa trivs när pH-värdet ligger på under 5,5-6 samt att detta kan bero på föroreningar, ingen enorm, men ack så angelägen skillnad för jag.

Mögel är dock ett angrepp som kan ställa till bekymmer. Det ger upphov till bristfällig arom och kan i många fall ge upphov till hälsoproblem för att inte tala om de skador som mögel kan framkalla på ett hurdan då det kan anföra till andra allvarligare bekymmer. För att bliva av med mögel måste man göra en mögelsanering och man måste veta alla punkter där man har ett mögelangrepp.

Vad gjorde jag då?

Som hemmafixare så försöker jag alltid anordna alla problem själv till en begynnelsen innan jag kallar in proffsen. Jag hade nu kommit fram till att de bekymmer jag hade var lavar, mossar och mögel. Jag känner till att det flest allvarliga problemet var mögel så jag tog det säkra före de osäkra och ringde till Anticimex. De kom efter tre dagar och ett par kilo kronor fattigare så hade de avlägsnat all antydning till mögel på huset. De sökte dessutom igenom resten av huset med en mögelhund; problem akt ett var således fixat. Vidare så gick jag på mossan vilket var enkelt, jag skrapade bort mossan med en vanlig plastskrapa och sedan jag köpte lite klorin som jag blandade med vatten samt tvättade dän det sista som lämnade fasaden totalt ren. Vad gäller lavarna så försvann det mesta när jag gick på med skrapan samt klorinet så det lilla som blev kvar lämnade jag minsann kvar. Nu är min framsida återigen i bra skicka och sommargrillningen kan anträda!