Det finns något som vi svenska villa- ägare är dåliga på och det är att kolla om vi har bekymmer med fukt i källare. De absolut sämsta är de som har en oinredd utrymme under hus, däråt går man nästan aldrig samt således kollar man aldrig till detta utrymme. Dessvärre tänker många svenskar att “det som inte syns, finns inte”, men det är inte riktigt riktigt i det är fallet. Problem med fukt i utrymme under hus kan ge upphov till angrepp av alger, mögel och bristfällig lukt samt med behov av sanering som effekt.

Nyckeln är att hålla fukten i schack. Många gånger är utrymme under hus byggda för att de mer eller mindre skall stå emot den väta som potentiellt sätt kan tränga in. Problemet med just källaren i ett hus är att den ligger under jord, det betyder att det finns väta runt väggarna och under golvet som ligger i direkt anslutningen till betongen och ständigt försöker preja igenom och in i källaren. När ett hus byggs så görs dessvärre inte alltid en totalt fullgod lösning för att huset ska stå emot fukten utan man tillämpar i byggbranschen ofta regeln “det som inte syns finns inte”. Generellt så byggs men en rätt så Acceptabelt lösning, men den kommer inte att stå emot allt. Fuktproblem erhålla mestadels när det är som fuktigast ute, det är ganska naturligt, ju mer väta i närmiljön, ju större motstånd krävs för att stå gentemot det. Det funkar lite på samma sätt som ett stuprör, när det regnar vanligt så tar det upp allt utan problem, men när det regnar mycket så blir det översvämning.

Hur kan man motverka fukt i källaren?

Börja med att kontrollera hurdan fuktigt det är i källaren. Det är inte värt att köpa alternativt hyra in en mätutrustning för detta anledning. Det enklaste är att placera ut en vanlig sopsäck på källargolvet och låta den placerad ett dygn, lyft sedan dän den och kontrollera om det finns någon väta under påsen. Fukt anhopa under påsen då den hindrar att den väta som tränger opp ur grunden kan dunsta av. Om du tittar på att det finns fukt på påsen så har du garanterat ett bekymmer med väta samt det är nu värt att anskaffa eller hyra in den mätutrustningen för att ta reda på hur stora mängder fukt du verkligen har problem med. De absolut enklaste modellerna hittar man i gör-det-själv affärer samt de kostar två hundra kronor. En bra luftfuktighetsnivå ligger på runt 50-55 andel, när den kommer upp mot 80% så kan det anträda ge källa till mögelangrepp och när det ligger på 100% så börjar vatten pärla sig en aning överallt och det är riktigt dålig.

Åtgärder (rankat efter hur komplex lösningen är)

1. Förbättra ventilationen
2. Se till att inga träreglar har kontakt med fuktiga ytor, avlägsna om så är fallet
3. Köp en luftavfuktare
4. Gräv opp runt omkring huset samt bearbeta grunden/källaren med kallasfalt utvändigt
5. Isolera på utsidan med cellplastskivor
6. Fyll igen med makadam så att ett kapillärbrytande skikt bildas

Men det viktigaste av allt; om du märker att du har bekymmer med fukt i källare, låt inte tiden gå, handla snabbt!