Om någon talar om att de har problem med en aning gröna alger på sin lott så väcker det inte särskilt mycket liv. Men om man börjar dryfta om en variant av dessa gröna alger så kan det handla om cyanobakterier som låter hyfsat mycket allvarligare. Dessa cyanobakterier återfinns framför allt i bräckt och sötvatten, men även i jord så som trädgård, då i symbios med andra växter. Problemet med denna typ av gröna alger är att de kan tillverka så kallade toxiner, som är gifter. Detta händer när algerna blommar.

Var kan man då få bekymmer med gröna alger på sin tomt?

Många svenska villaägare med lite lott har på senaste tid börjat anlägga små mysiga vattenansamlingar någonstans för att alstra en så kallad oas. Problemet med dessa så mikrosjöar är att de oftast har väldigt bristfällig cirkulation samt det blir stående, resultatet brukar då vara bland övrigt dålig lukt, att det börjar expandera lavar och mossar samt till och med ibland mögel samt svampar. Men det bestämt allvarligaste är som sagt att det kan börja expandera gröna alger, alternativt cyanobakterier.

De toxiner som cyanobakterier normalt kan tillverka är lipopolysackaridtoxiner, levertoxiner och nervtoxiner. För att beskriva de där en aning närmare:

Lipopolysackaridtoxiner – dessa toxiner finns i cellväggarna hos cyanobakterierna samt de består av fettsyror samt sammansatta kolhydrater. De används av cyanobakterien för att anlägga upp dess cellvägg.

Levertoxiner – är den flest förekommande toxinen och är i själva verket peptider. De absolut viktigaste heter nodulariner samt mikrocystiner, men det finns ett stort antal varianter av detta toxin.

Nervtoxiner – är vad som heta alkanoider. De vanligaste är saxitoxiner, homoanatoxin-a, anatonxin-a och anatoxin-a(S). De består av kväve och oxygen, väte alternativt hydroxid som bland övrigt återfinns i växer som används för att alstra kokain samt nikotin.

Lipopolysackaridtoxiner är de farligaste toxinerna tveklöst hurdan de funkar. Toxinerna överstimulerar nämligen musklerna till den nivå att de går in i en förlamning.

Hurdan märker man om man blivit utsatt för dessa toxiner?

De vanligaste symptomen som uppstår vid intag av toxiner är: feber, magkatarr, rännskita, uppkastning, illamående, magsmärtor, leverinflammation och för alla svaghet. Det är extra viktigt att vara alert på dessa symtom för baby samt personer som har problem med sjukdomar relaterade till lever samt njurar.

Det enklast sättet att utsättas för toxiner är att inmundiga vatten som innehåller toxiner. Man kan oxå utsättas för de där bara igenom att komma i kontakt med det med stora ytor av skinn, men detta är en aning mer långsökt och väldigt få fall har registrerats och blott i extremfall. Huvudsaken är att man måste vara extra aktsam gravida som leker i den fina lilla dammen som man har i trädgården samt att barnen inte utsätter sig för vattnet som tittar på lite grumligt ut. Det bästa är att antingen byta ut vattnet var tredje dag eller ha en pump som pumpar runt vattnet då detta motverkar att alger hinner bildas.

Också om gröna alger kanske tittar på rätt så harmlösa ut så kan de utgöra en allvarsam hälsorisk under somliga förhållanden. Man ska därför om man har en liten damm i sin trädgård se till att underhålla den på rätt sätt för att undvika att gröna alger kan börja växa.