Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel och svampar i upp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en favör när man behandlar ytor som är inomhus, till exempel, badrum, källare och andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte använda gifter kan göra behandlingen även om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar dem (annat än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort).

Om man får problem med exempelvis mögel så bör man innan behandling för bästa resultat ta reda på absolut var man har problem med detta. Det lättaste sättet för just mögel är att betala för in en mögelhund som söker genom huset och letar opp alla anfall. Därefter gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja agera som en aning dyrt att anställa en mögelhund för att söka igenom huset, men om problemet är litet långtgående så kommer det betala sig då det är angeläget att få bort allt. Om man inte får bort hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är lätt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att feja är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det två metoder som man kan använda det på:

Förfarande 1
Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet dumpa dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort helt och ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2
Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i minst en dag och opp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan även begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Slutligen lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.