Det finns många av metoder för att bekämpa mossa när den börjar expandera i ens trägård. Idag tänkte jag prova ta fram de bästa metoderna för den perfekta gräsmattan samt hur man bör bekämpa mossa. Alla husägare som har en gräsmatta försöker hålla den i så gott beskaffenhet som möjligt, acceptera, antagligen inte den där grannen som aldrig klipper gräset, men förutom honom; alla. Man brukar säga att de finns tre grundregler för att en gräsmatta skall hålla sig frisk och växa under optimala förhållanden:

– Rätt antal bevattning vid rätt tillfälle
– Gödning
– Lagom klippning

Gräsmattan skall vattnas med jämna gap, det handlar inte om att fukta ständigt alternativt mycket vid ett fåtal tillfällen, utan passande mycket samt jämnt. Bäst på sommaren är att vattna på kvällen för att undvika att vattnet enbart dunstar bort.

Man bör även gödsla med jämna gap så att gräsmattan hela tiden har en gödning där den kan växa sig bärkraftig samt frisk. Samt till slut ska man se till att hålla gräsmattan trimmad, men undvik att klippa allt för kort och allt för ofta då det kan hämma dess planta och förstöra återhämtningen. Tre till fyra centimeter långt brukar vara rätt optimalt. Se till att vara försiktig med att klippa gräset för ofta samt för kort under de bestämt torraste perioderna under sommaren. Vad innefattar uppsamling av gräset går åsikterna isär; en del anser att man alltid bör räfsa opp gräset för att lämna gräsmattan fläckfri från defekter. Jag tycker däremot att man bör lämna kvar det klippta gräset då det fungerar som gödning för gräsmattan, vad man men måste göra är kratta opp vid den sista klippningen för säsongen då dessa rester kan skada gräsmattan under vintermånaderna.

Hur undviker man problem med mossa?

Rent tekniskt, eller kemiskt, så är det rätt enkelt att undvika att det växer mossor samt lavar i ens trädgård. Det handlar bara om att se till att hålla gräsmattans pH-värde runt 6.5 till 7. Mossa och annan art av påväxt gillar miljöer med lägre pH-värden samt det är att enkel att pH-värdet sjunker på grund av föroreningar. För att bekämpa mossa är det många som använder så kallade mossrivare, samt det är sant att effekten är direkt, men många gånger så skänker det upphov till ännu värre bekymmer med mossa nästkommande år. Det är mycket bättre att använda sig av mosskämpningsmedel som exempelvis Mossa GTI alternativt Wiebulls Mossa, eller eller bara använda kalk.

Det mest miljövänliga alternativet är kalk då det inte skadar marken och när det när grundvattnet så förorenar det inte vattnet utan funkar framför som ett naturligt filter för vattnet samt tar framför bort andra föroreningar från vattnet. Problemet med kalk är att det tar längre tid än mossbekämpningsmedel samt man måste många gånger upprepa proceduren många gånger för att få ett riktigt bra resultat. Men det viktigaste är dock att man tar hand om naturen och när man talar om att bekämpa mossa så blir summa summarum att man kanske måste gno en aning hårdare för en fin gräsmatta, men den kommer men överleva under många år framöver utan bekymmer med förgiftning!