Klicka på bilden för mer info

När man är på väg att sälja eller anskaffa ett hus så är förmodligen bland det sista som man vill höra att huset är angripet av mögel, eller är ett s.k. mögelhus. För köparen börjar mardrömmarna att flyta runt i huvudet om hur mycket detta kan kosta, hurdan lång tid det tar, etc., medan säljaren ser oändliga räkningar framför sig för reparation av dessa skador.

Vi läser mer eller mindre varje dag om personer som blivit lurade att köpa hus med mögelskador samt hurdan de nu driver långdragna processer för att få rätt mot säljaren. Vad man inte skall glömma är att säljaren oftast sitter i samma båt. Denne är, alternativt var, förmodligen lika ovetandes om att det fanns mögel i huset, som köparen, och denne upplever förmodligen på samma sätt som köparen oroar sig för dyra räkningar för mögelsanering.

Sammanfattningsvis så är det inte kul för någon av de inblandade partnerna på något sätt när man börjar dryfta om mögelskador. Husmögel brukar mestadels betyda bekymmer med mögelallergier, astma samt andra sjukdomar. Mögel i badrum samt på framsida kommer att kräva en alltigenom mögeltvätt samt sanering.

För att inte tala om hur bristfällig lukt det skänker källa till och farlig miljö detta är för ett litet barn att växa upp i. Enligt studier vid Lunds Universitet har det visat sig att mögel kan ge källa till bildandet av så kallade mykotoxiner, och dessa toxiner är i sin tur gifter som kan vara allergi- och cancerframkallande.

Det man tidigare trott är att de toxiner som mögel ger upphov till har varit i så pass små mängder att det inte är hälsofarliga, men det visar sig att nivåerna är närmare 500 gånger högre än tidigare trott och att de visst kan ge källa till kvarvarande skador.

Vad man ska vara försiktig med är så kallade krypgrunder. Krypgrund är en inne version av torpargrund, det vill säga att en trästruktur vilar på pelare som höjer upp själva grunden över marknivån. Detta gör att grunden är lättplacerad samt förhållandevis billig att anlägga.

Problemet är att denna typ av grund är fukttrög, vilket gör att fukt ansamlar sig och mögel enkelt uppstår. Detta beror på att krypgrunden, då den är upphöjd från marken samt naturligt ventilerad, under sommaren låter varmare luft svepa in under grunden där den möts av kallare luft.

Resultatet är att den varmare luften kondenseras och kan då preja in i trästrukturen som då kan börja mögla. En teoretisk lösning skulle vara att försluta grunden hermetiskt så att inte varm luft kan preja in under grunden, men detta skulle däremot genomföra det genomförbart för väta att tränga opp ur marken som i sin tur skulle kunna preja in i trästrukturen.

Enligt en rapport framställd av Anticimex har närmare 175.000 husägare problem med fukt- samt mögelskador. Det visade sig att 31 % av de villor som Anticimex besiktigar har en så kallad krypgrund och att hela 35 % av dessa lider av problem med exakt väta samt mögel.

I enlighet med Anticimex kan en sanering av en krypgrund kosta allt emellan 30.000 opp till 250.000 att avhjälpa. Många upptäcker som sagt aldrig möglet förrän vid granska i anknytning för försäljning samt då innefattar inte hemförsäkringen. Ett mögelskadat hus kan alltså lätt förvandlas till en mardröm för den som har, säljer alternativt handlar mögelhuset.