Alger kan praktiskt taget växa överallt. Så länge de befinner sig i en fuktig miljö så kan en alg överleva där. Denna art av mikroorganismer behöver också tillgång till värme och oxygen. Dessa miljöer är men oftast utomhus då det är där som fuktighetsnivåerna oftast är optimala. Alger i sig är inte så farliga för ditt hus, så länge du inte låter dem erövra helt och hållet. Man ska dock vara försiktig med att förväxla alger med andra typer av angrepp såsom mögel eller hussvamp, då dessa kan få värre konsekvenser.

Det pågår alltid en debatt emellan experter på området om algangreppen har ökat de senaste åren. En del hävdar att vi bara har blivit bättre på att identifiera algangrepp samt andra typer av anfall. Bland de som hävdar att de ökat finns 2 teorier: den ena menar att de faktiskt har ökat och att detta beror på att de färger som vi använder för att måla våra hus idag är mycket mer miljövänliga varför alger, mögel, mossa, lavar samt hussvamp nu växer i och på våra hus i större utsträckning. De andra anser att det framför beror på den globala uppvärmningen och att Sverige totalt enkelt blivit varmare samt vi upplever mer snö varje år som skänker källa till större bekymmer med fukt, och väta samt olika typer av angrepp går hand i hand med varandra.

Undersökningar visar oxå att det är mer problem med alger, väta samt mögel i Stockholm och dess närmiljö än på den svenska västkusten. Man menar att detta beror på att västkusten har ett mer blåsigt och kargt klimat än Stockholmstrakten. Vidare spelar nivåerna av luftförorening en roll då alger och mögel många gånger kan bringa föda från luftföroreningarna och därjämte kan alger och mögel växa väldigt antagligen på exempelvis smutsiga fasader.

Det man som villaägare själv kan reglera, alternativt åtminstone ha någon som helst möjlighet att reglera, är fukt, igenom att se till att källare, grund samt vind har riktig ventilering och dränering där det kan behövas.

Om man då får ett angrepp så bör man tvätta bort det för att undvika att det förvärras. Det finns men inga genvägar, det handlar totalt enkelt att ta bort det med hjälp av rengöringsmedel och sedan skrubba, skrubba, skrubba. Det finns en hel mängd med annorlunda typer av rengöringsmedel som man kan använda och de kostar allt ifrån under en krona opp till flera hundra kronor per liter. Enligt en undersökning som Folksam genomförde för ett tag sedan så visade det sig att den flest prisvärda och mest effektiva lösningen var en blandning av vatten och en vanligt svenska miljömärkt diskmedel som vi alla har hemma. Kostnaden för denna låg långt under en krona per liter när det var färdigblandat. Och därjämte så skyddar denna lösning miljö mycket bättre i många fall.

Hur tvättar du fasaden?

– Använd vanligt diskmedel
– Om inte detta fungerar, gå över till mer aggressiva alg- och mögeltvättmedel
– Tvätta alltid nerifrån och opp
– Undvik att begagna högtryckstvätt då detta kan ge upphov till att vatten tränger in i väggen mellan panelerna

OBS! Om huset är målat med så kallad slamfärg, typ Falurödfärg samt dylikt, så skall man helt undvika att tvätta med vätska utan snarare torrborsta dän eventuella angrepp från alger