Archive for the Mögel Category


Mögel ger dålig lukt

Många som upplevt mögel vet att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att identifiera när man väl känt den en gång. Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och […]

Read More...