Archive for the Alger Category


Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus […]

Read More...