Archive for May, 2020


Fungerar handdesinfektion?

Viruset finns i flera världsdelar. Under en pandemi vill man ha så rena händer som möjligt. Fungerar verkligen handdesinfektion? Många ställer sig frågor av det slaget just nu. Vi har en allvarlig sjukdom som sprider sig. Det är allvar nu. HANDSPRIT hjälper oftast inte mot VIRUS. Handdesinfektion handsprit mot virus är inte det enda sättet […]

Read More...