Archive for May, 2016


JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning och konservering av timmer samt som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter åtgärd. […]

Read More...