Archive for April, 2015


Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Först och främst bör betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis måste lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk. Allergi […]

Read More...