Archive for February, 2015


Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är. Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som […]

Read More...