Archive for January, 2015


Att sanera kan göras på olika sätt

När det gäller mögel eller övrig mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera skilda vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges av möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer […]

Read More...