Archive for September, 2014


Hur gör man skillnad gällande mossor och lavar?

Det finns mängder av underarter till mossor och lavar som är oerhört lika varandra både till färg samt form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt skilda växter, som kan behärska annorlunda förhållande och som är känsliga för olika saker. Lavar är sannerligen inte en växt per se utan en korsning mellan en […]

Read More...