Archive for July, 2014


Så blir du av med mögel på bästa sätt

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus på grund av olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En viktig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att […]

Read More...