Archive for June, 2014


Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador eller mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som i huvudsak härrör genom fuktskador. Sommarkondens är en vanlig anledning […]

Read More...