Archive for October, 2013


Fulstopp för alg- och mossborttagning

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel och […]

Read More...