Posts Tagged mögelsvamp


Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem och dåligt lukt. Det förekommer en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan ge ifrån sig mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt). Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar […]

Read More...