Posts Tagged mögel i källare


Källaren är en vanlig plats där möglet angriper

Det är ganska vanligt att mögel kan angripa källare. Det finns olika orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor […]

Read More...