Archive for the Uncategorized Category


Destvatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är dricksvatten som igenom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i typiskt, odestillerat vatten. Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare. Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska och experimentella sammanhang som måste ha […]

Read More...