Archive for January, 2015


Att sanera mögel

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och utför ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp eller […]

Read More...