Archive for November, 2014


Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Mossor och lavar är ett par stundvis till synes identiska växter, men de skiljer sig åt på många olika vis. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut. Mossa trivs på platser med mycket väta och helst skugga, så att fukten stannar […]

Read More...