Archive for June, 2014


Håll fukten borta från din krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad alternativt om den är felkonstruerad. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som […]

Read More...