Archive for April, 2014


Mossor och lavar, skillnader och likheter

Klicka på bilden för mer info Mossor och lavar kan vara till synes lika varandra, men de båda växtgrupperna skiljer sig åt på många sätt. Även om bägge grupperna till exempel saknar rötter har de annorlunda sätt att komma runt det problemet. Mossa är en oftast grön växtgrupp som har funnits på jorden i ca […]

Read More...