Archive for January, 2014


Vikten av varaktig sanering

Det som många enkelt glömmer bort när de får problem med lavar, mossa, mögel, alger och svampar är hur hållbar sanering som egentligen görs när man avlägsnar problemet. När man antagligen sitter där med problemet så är tyvärr bland det sista man tänker på hurdan den sanering man är på väg att genomföra kommer att […]

Read More...