Archive for November, 2013


Väta, mögel och hussvamp – hurdan stort problem?

Väta, mögel och hussvamp är bokstavligen talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt problem för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är ingalunda ovanligt att de uppstår samtidigt och de har liknande symtom samt konsekvenser. Fukt Väta erhålla ofta i miljöer med bristfällig dränage såsom utrymme under hus, badrum […]

Read More...