Archive for September, 2013


Hussvamp – hur allvarligt är problemet?

De flesta trähus har hussvamp som ligger latent i träet, beredda att bryta ut när som helst. Anledningen varför detta i många fall inte sker är att förhållandena för den äkta hussvampen att expandera inte är optimala och de ligger alltså som sporer i träet. Det finns en rad variabler som kan ge upphov till […]

Read More...