Archive for August, 2013


Så skyddar du din villa mot alger

Svenska husägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina villor. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, utrymme under hus och förvar. Men algväxt kan också förekomma på hustak, ytterväggar samt staket, men är denna typ av alger inte […]

Read More...