Archive for June, 2011


Katjoniska tensider bildar gärna en skyddande hinna

Katjoniska tensider är tensider med positivt laddade polymer. Tensider kallas också surfaktant vilket kommer ur engelskans Surface Active Agent. Det är anjoniska (negativt laddade polymer) tensider som reglerar ytspänningen i diverse rengöringsmedel och gör det möjligt för dem att lossa och föra bort smutspartiklar från olika ytor. När tensider används ihop med vatten så lockar […]

Read More...